Zanosi się na pierwszą społecznościową wojnę patentową. Portal internetowy Yahoo – który lata świetności ma już raczej za sobą – domaga się od szykującego się do debiutu giełdowego Facebooka opłat licencyjnych za korzystanie z jego technologii, grożąc w przeciwnym razie procesami sądowymi.
Chodzi o 10 – 20 patentów dotyczących m.in. technologii personalizowania stron internetowych, funkcji społecznościowych, przesyłania wiadomości czy ochrony prywatności, które to zdaniem Yahoo Facebook bezprawnie wykorzystuje na swoim portalu. „Yahoo jest zobowiązane wobec posiadaczy akcji, pracowników i innych udziałowców do obrony swojej własności intelektualnej. Musimy naciskać na to, by Facebook podpisał umowy licencyjne, w przeciwnym razie będziemy musieli podjąć jednostronne kroki w celu ochrony naszych praw” – napisała firma w oświadczeniu.

Prawo własności coraz częściej służy do sądowej walki z konkurencją