Sąd karny, skazując sprawcę przestępstwa popełnionego na szkodę banku na wniosek tej instytucji finansowej, ma możliwość nałożenia na podsądnego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Same roszczenia banku mogą być zabezpieczone także w trakcie postępowania prowadzonego przez prokuratora
Z ostatniego raportu o dokumentach infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich, wynika, że w III kwartale 2011 roku udaremniono ponad 1,6 tysiąca prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsamości, na łączną kwotę ponad 140 milionów złotych, zaś średnia kwota próby wyłudzenia wyniosła aż 33,2 tysiąca złotych. Dodatkowo w raporcie czytamy, że „utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy zmniejszającej się liczbie podejmowanych prób. Po rekordowo wysokich kwotach z IV kwartału 2010 r. i II kwartału 2011 r. ostatnie trzy miesiące były nieco spokojniejsze, jednak pod względem łącznej kwoty prób wyłudzeń osiągnięto trzeci wynik w historii prowadzonych badań – ponad 140 mln złotych”. Najczęściej do próby wyłudzenia kredytu dochodzi za pomocą kradzionych lub podrabianych dokumentów. Są one także wykorzystywane do dokonywania zakupów z odroczoną płatnością czy też kradzieży wypożyczanych przedmiotów. Z tych względów tak istotne staje się zgłaszanie ich kradzież czy zaginięcia nie tylko na policji, lecz także w banku. Dzięki temu ryzyko wyłudzenia naszych pieniędzy zostaje znacząco ograniczone, można też uniknąć wielu problemów związanych z wyjaśnianiem sprawy.

Surowy kodeks