Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki restauracyjnej Polskie Jadło uchwaliło nową strategię rozwoju, zakładającą nabycie od jednego do trzech małych zakładów produkcyjnych operujących w sektorze wytwórczym artykułów mącznych oraz garmażeryjno – mięsnych oraz dalszy rozwój barów przydrożnych, podała spółka w komunikacie.

Docelowo spółka planuje sprzedaż segmentu gastronomicznego, zachowując dla siebie rolę dostawcy produktów.

"Zarząd Spółki Polskie Jadło przyjmuje strategię rozwoju spółki, która poza rozwojem dotychczas prowadzonej działalności, będzie oparta na zakupie małych i średnich przedsiębiorstw operujących w sektorze produkcyjno – gastronomicznym celem wzmocnienia w ten sposób potencjału wytwórczego spółki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji związanych z realizacją umów dostaw dla odbiorców sieciowych i planowanego eksportu" - czytamy w uchwałach walnego.

Na celowniku " Polskiego Jadła" zakłady garmażeryjne

Realizując tą strategię spółka zamierza nabyć od jednego do trzech małych zakładów produkcyjnych posiadających pełne certyfikaty, w tym eksportowe, operujących w sektorze wytwórczym artykułów mącznych oraz garmażeryjno – mięsnych.

Bary przydrożne też łakomym kąskiem

Planami zakupów w tym trybie objęte mogą być również przedsiębiorstwa w formie przydrożnych restauracji i barów wymagających modernizacji a operujących w sektorze gastronomii przydrożnej. "Plany te obejmują również zakładanie przez spółkę małych przedsiębiorstw w tej branży.

Pojawią się nazwy: "Pierożkowy kubek", PIT STOP

Dynamiczny bowiem rozwój tego właśnie sektora mieści się w długofalowej strategii spółki w segmencie gastronomii, czego dowodem jest realizacja projektu uruchomień sieci przydrożnych restauracji pod marką własną Spółki PIT STOP Bar oraz Gościńce Polskie Jadło w istniejących już sześciu lokalizacjach oraz pozyskiwaniem przez spółkę następnych atrakcyjnych lokalizacji, jak również prowadzeniem przez Spółkę dostaw do 96 stacji Lotos na zasadach wyłączności mini pierogów pod marką pierożkowy kubek stanowiący znakomitą alternatywę dla sprzedawanych w tym segmencie rynku hot-dogów" - czytamy dalej.

Walne uchwaliło także, że dynamiczny rozwój całego projektu gastronomicznego może zostać w istotny sposób powiększony przez prowadzenie akwizycji w formie zakupu istniejących już przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części w branży gastronomicznej, jak i ich organizacje.

Franczyza "Polskiego Jadła"

Po założeniu lub nabyciu tych przedsiębiorstw, wymagających gruntownej modernizacji, spółka zamierza zbywać za złożone i zakupione uprzednio poszczególne restauracje w formie zorganizowanych przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanej części wraz z umowami franszyzowymi obejmującymi prowadzenie w nich działalności w ramach udzielonej franszyzy potencjalnym nabywcom, do których ponadto spółka mogłaby realizować dostawy produktowe. "Działania takie nie tylko powiększą potencjał spółki w sektorze wytwórczym, ale przynieść by mogły wymierny efekt ekonomiczny przez sprzedaż takich restauracji w formie franszyzy, co generowałoby dodatkowy zysk dla spółki polegający na różnicy w koszcie założenia, zakupu i modernizacji takiej placówki, a cenie jej sprzedaży" - uchwalono.

Spółka wyjaśnia, że w przeszłości Polskie Jadło działając w zakresie sprzedaży operatorsko - własnościowej (rodzaj franszyzy) gotowych i funkcjonujących restauracji wygenerowała zysk w wysokości 12.068.853,40 zł w roku 2008. "Działania takie w bardzo znaczącej skali mogłyby mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe realizowane przez spółkę" - podsumowano. Spółka miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3,82 mln zł wobec 1,29 mln zł rok wcześniej.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}