Prezydent RP podpisał w piątek nowelizację ustawy o dopłatach bezpośrednich. Wprowadza ona m.in. dopłaty do tytoniu wysokiej jakości, a także do owoców miękkich.

Chodzi o nowelę ustawy uchwaloną przez Sejm 27 stycznia 2012 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowana ustawa o dopłatach bezpośrednich wprowadza nową dopłatę - do tytoniu wysokiej jakości. Ma ona przysługiwać rolnikom, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie oraz zawarli umowę na uprawę tytoniu lub umowę kontraktacji (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym tzw. pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

Ponadto nowelizacja zmienia zasady przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. nie będą one związane z produkcją. Taka dopłata będzie przysługiwała rolnikom, którzy uprawiali maliny lub truskawki w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie w dniu 15 marca 2012 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o przyznanie płatności na ten rok.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}