"Skarb Państwa informuje o zakończeniu w dniu 23 lutego 2012 roku procesu budowania księgi popytu na 131.000.000 akcji spośród 1.288.124.586 akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA należących do Skarbu Państwa. Cena została ustalona w wysokości 19,20 zł za akcję" - głosi komunikat.

Z komunikatu wynika, że przed transakcją akcje PGE znajdujące się w posiadaniu Skarbu Państwa stanowiły 68,89% kapitału spółki.

Według wcześniejszych informacji agencji Reuters, w book buildingu złożono deklaracje na 10% akcji, ale ministerstwo zdecydowało się na sprzedaż ok. 7% pakietu. W październiku 2010 r. MSP sprzedało 10% akcji PGE po cenie 21,30 zł za sztukę, pozyskując w ten sposób blisko 4 mld zł.

W piątek o godz. 9.58 za akcję PGE płacono 19,59 zł po wzrościu o 1,14% od czwartkowego zamknięcia.