Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej zatwierdził warunki transakcji przejęcia przez KGHM Polska Miedź firmy górniczej Quadra FNX Mining Ltd, poinformował KGHM w komunikacie. Do finalizacji transakcji niezbędna jest jeszcze zgoda ministra przemysłu Kanady.

"Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej, Kanada (Supreme Court of British Columbia) wydał postanowienie końcowe (final order), w którym zatwierdził warunki transakcji, o której mowa w warunkowej zobowiązującej umowie zawartej pomiędzy KGHM i Quadra FNX Mining Ltd dnia 6 grudnia 2011 r.

KGHM przejmie 100 proc. udziałów Quadry

W wyniku transakcji, KGHM, poprzez kontrolowaną w 100% spółkę celową, utworzoną wg prawa British Columbia, nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez radę dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement), akcje spółki Quadra FNX stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki" - głosi komunikat.

Pozostała jeszcze zgoda rządu kanadyjskiego

Otrzymanie zgody sądu stanowi spełnienie kolejnego warunku zawieszającego zamknięcie transakcji. "Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia ostatniego warunku zawieszającego, jakim jest otrzymanie zgody Ministra Przemysłu Kanady" - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu akcjonariusze Quadra FNX wymaganą większością ponad 2/3 głosów wyrazili zgodę na przyjazne przejęcie przez KGHM.

Spółka informowała wówczas, że kolejnymi etapami finalizacji transakcji będą zatwierdzenie jej przez Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej oraz uzyskanie zgody ministra przemysłu Kanady. Procedura powinna się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jak zapewniał KGHM.

W ramach transakcji KGHM nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy 191.501.611 akcji spółki Quadra FNX, stanowiących 100% kapitału za ok. 2,87 miliardów CAD, czyli 9,44 miliardów zł. Cena zawiera 41-proc. premię ponad średnią cenę akcji.

Quadra FNX Mining Ltd jest średniej wielkości firmą górniczą notowaną na giełdzie w Toronto, w Kanadzie. Decyzja akcjonariuszy to pierwszy z trzech ostatnich etapów finalizacji transakcji przejęcia, po której KGHM stanie się właścicielem kopalń miedzi położonych w Kanadzie, USA, Chile oraz współwłaścicielem światowej klasy projektu Sierra Gorda.

Dzięki przejęciu Quadry KGHM zwiększy produkcję miedzi o 50 proc.

Dzięki przejęciu Polska Miedź zwiększy w tym roku produkcję o ok. 25%, tj. 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo o prawie 50%. Całkowite zasoby surowca wzrosną o ponad 8,2 mln ton miedzi, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. Dzięki KGHM polska gospodarka będzie miała jedną z największych firm surowcowych w Europie.