Giełda Papierów Wartościowych sprzedała inwestorom indywidualnym obligacje serii B o wartości 75 mln zł. Stopa redukcji zleceń wyniosła 25 proc. - poinformowała Giełda w komunikacie.

Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na ponad 1 mln obligacji GPW.

Cena emisyjna obligacji została ustalona na 100,91 zł. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, WIBOR 6M i marża w wysokości 117 punktów bazowych. Odsetki będą wypłacane co pół roku, a obligacje Giełda wykupi 2 stycznia 2017 roku.

Wpływy z oferty GPW planuje przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć spółki, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego.

W grudniu 2011 roku GPW uplasowała wśród inwestorów instytucjonalnych emisję 1,7 mln obligacji serii A, z której pozyskała 170 mln zł. Środki z tej emisji GPW wykorzysta do zakupu akcji Towarowej Giełdy Energii.