Mężczyźni stanowią aż 88 proc. inwestorów i ta proporcja nie zmienia się już od kilku lat. Podobnie trwała jest tendencja, że na parkiecie dominują ludzie młodzi - sześciu na dziesięciu graczy ma do 35. roku.

Chęć do indywidualnej gry na giełdzie idzie w parze z wykształceniem. Blisko trzy czwarte inwestorów ma dyplom wyższej uczelni. Jednak to wcale nie gwarantuje sukcesu na parkiecie.