Tym samym odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które nie planują nowych przedsięwzięć w najbliższych miesiącach, zwiększył się do 50 proc. – To zaskakująco wysoki wynik. Ale poprzedni rok też nie był dobry dla małych firm. Inwestycje podejmowali głównie przedsiębiorcy duzi i średniej wielkości – mówi Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego w PKPP Lewiatan.

Powodem rezygnacji firm z inwestycji jest duża niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Do tego rząd także serwuje przedsiębiorcom coraz to nowe obciążenia. Od ubiegłego roku wprowadził nie tylko podwyżkę podatku VAT i akcyzy, lecz także składki rentowej i płacy minimalnej.

– Przedsiębiorcy zanim przystąpią do inwestycji, chcą najpierw przekonać się, jak te zmiany wpłyną na rynek, w tym na siłę nabywczą konsumentów, a tym samym na zainteresowanie oferowanymi przez nich produktami i usługami. Chcą także oszacować swoje możliwości w starciu z konkurencją – tłumaczy Andrzej Sadowski, ekonomista, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Na rezygnację z inwestycji wpływa również spadające tempo wzrostu gospodarczego. Rząd założył, że PKB wzrośnie w tym roku o 2,5 proc., co oznacza spadek w porównaniu z 2011 r. o 1,8 pkt proc. Dodatkowo wielce prawdopodobne jest, że znacząco spadnie wartość inwestycji w sektorze publicznym, co w prostej linii przełoży się na spadek zamówień.

Najbliższe miesiące będą więc czasem wyczekiwania i obserwowania sytuacji na rynku. Niewykluczone, że za kilka miesięcy negatywny trend się odwróci i mali przedsiębiorcy powrócą do wcześniejszych planów. – O ile nie dojdzie do nas kryzys, który panuje obecnie na Południu Europy – zaznacza Andrzej Sadowski.

Wszystko wskazuje więc, że ten rok będzie tak jak ostatnie trzy lata czasem kumulowania oszczędności na kontach przedsiębiorstw. W 2010 r., jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Soliditet a Bisnode Company, firmy z sektora MSP zgromadziły ponad 69,5 mld zł. Pod koniec 2011 r. kwota ta była bliska 80 mld zł.