Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 15% w skali roku do 800.766,11 mln zł na koniec grudnia i spadła o 1% w ujęciu miesięcznym.

Wartość depozytów wzrosła w o 13% rok do roku oraz o 3% w skali miesiąca do 698.504,73 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 20% r/r do 264.548,10 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 12% rok do roku do 532.022,19 mln zł na koniec grudnia 2011 r.

Kredytów mieszkaniowych więcej o 19 proc. Ich wartość prawie 319 mld zł

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 19% w ujęciu rocznym do 318.773,75 mln zł.

Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych spadła o 3% r/r do 130.384,59 mln zł.

Wartość kredytów sektora niefinansowego ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła o 8% w ujęciu rocznym do 66.426,43 mln zł na koniec grudnia.

Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 13% r/r do 205.867,46 mln zł, a wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 13% r/r do 477.372,75 mln zł na koniec grudnia.