Zysk grupy PKN Orlen w IV kw. 2011 r. wzrósł do 1 mld 443 mln zł z 541 mln zł w 2010 r., natomiast zysk operacyjny samego PKN Orlen w IV kw. 2011 r. był wyższy o 88 mln zł (rok do roku) i wyniósł 858 mln zł - podał w czwartek płocki koncern.

PKN Orlen opublikował w czwartek skonsolidowane wyniki finansowe za IV kw. 2011 r. Wśród trudnych czynników otoczenia makroekonomicznego w 2011 r. biuro prasowe spółki wymieniło m.in. wzrost cen ropy o 40 proc. (licząc rok do roku) do poziomu 111 dol. za baryłkę, silne osłabienie złotego wobec dolara i euro, a także niską marżę rafineryjną i zmienny dyferencjał surowca URAL/Brent.

Zysk mimo malejących marż

W 2011 r. grupa PKN Orlen wypracowała zysk, według LIFO (przy wycenie zapasów metodą: ostatnie weszło, pierwsze wyszło), na poziomie 900 mln zł. To wynik o 810 mln zł niższy od uzyskanego w 2010 r. Jak podał płocki koncern, wynik grupy został osiągnięty mimo trudnych warunków makroekonomicznych.

Reklama

"Rosnące notowania ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych spowodowały wzrost cen paliw i wpłynęły na zmniejszenie marż detalicznych" - podkreślono w komunikacie biura prasowego PKN Orlen.

Według płockiego koncernu "segment rafineryjny odnotował wynik na granicy rentowności, a w obszarze handlu detalicznego zysk operacyjny spadł prawie o połowę". PKN Orlen podał, że "jedynym obszarem, który zanotował istotny wzrost" był segment petrochemiczny.

Reklama

W 2011 r wzrosła ilość sprzedawanych paliw

PKN Orlen podał, iż w 2011 r. zwiększył łączne wolumeny sprzedaży o 4 proc., do rekordowego poziomu 35,5 mln ton. W IV kw. 2011 r. wolumen sprzedaży paliw spółki na rynku krajowym wzrósł o 10 proc., co - jak podkreślił płocki koncern - "jest doskonałym wynikiem na tle rynku, który według szacunków zanotował w tym okresie wzrost o 5 proc.". PKN Orlen odnotował w całym 2011 r. wysoki poziom przychodów ze sprzedaży - prawie 107 mld zł.

Według PKN Orlen wzrost sprzedaży detalicznej w 2011 r. osiągnął 5 proc. - największy udział w dynamice wzrostu wolumenów miały rynki polski i niemiecki, gdzie sprzedaż paliw zwiększyła się aż o 9 proc. "Osiągnięcie tego wyniku pozwoliło na zredukowanie negatywnego wpływu obniżenia marż detalicznych" - wyjaśnił płocki koncern. W segmencie petrochemicznym odnotowano zaś wzrost wolumenów sprzedaży o 7 proc.

PKN Orlen poinformował, że w 2011 r. jego zadłużenie zostało zredukowane do 7,6 mld zł; zostały też podpisane umowy kredytowe refinansujące zadłużenie na prawie 2,9 mld euro, dzięki czemu - jak podkreślono w komunikacie - zapewnione jest finansowanie koncernu na pięć lat. PKN Orlen przypomniał, że agencja ratingowa Fitch, mimo trudnego otoczenia, podtrzymała ocenę standingu spółki na poziomie BB+.

PKN Orlen zaznaczył, że w 2011 r. zakończył pierwsze pionowe odwierty przy poszukiwaniu gazu łupkowego: w Lubartowie i Wierzbicy. "Na obu tych koncesjach planowane jest rozpoczęcie kolejnych odwiertów pionowych. W przypadku pozytywnych wyników dotychczasowych prac, planowane są prace dotyczące odwiertów poziomych ze szczelinowaniem. Na koncesji Hrubieszów będą w 2012 roku przeprowadzone badania sejsmiczne" - poinformowała spółka.PKN Orlen przypomniał też o swym udziale w poszukiwaniach złóż ropy. "Obecnie trwa analiza danych mająca na celu wybór miejsc odwiertów na Lubelszczyźnie oraz na szelfie łotewskim (Morze Bałtyckie), gdzie pierwszy odwiert rozpocznie się jeszcze w tym roku. Z kolei na Niżu Polskim (Sieraków) prowadzone są prace nad odwiertem rozpoznawczym" - zapowiedział płocki koncern.

Jak podał PKN Orlen, w związku z projektem budowy elektrowni gazowej o mocy 450-500 MWe we Włocławku uzyskano pozwolenie na budowę bloku energetycznego. Budowa powinna ruszyć w 2012 r., oddanie do eksploatacji planowane jest na przełomie roku 2014-15. Szacowane nakłady inwestycyjne to ok. 1,5 mld zł. Proces wyboru wykonawcy elektrowni w formule "pod klucz" planowany jest na I półrocze 2012 r. - w połowie lutego otwarte zostaną oferty cenowe, co pozwoli na wybór oferentów do kolejnego etapu negocjacji.