Akcje M10, spółki zajmującej się działalnością związaną z automatami i algorytmami inwestycyjnymi, zadebiutowały na rynku NewConnect w poniedziałek; przez pierwszych dziesięć minut notowań nie zawarto żadnej transakcji.

Do obrotu trafiło: 2.000.001 akcji serii A oraz 16.000.000 akcji serii B spółki.

Spółka M10 prowadzi działalność badawczo-rozwojową i licencyjną w zakresie tzw. automatów i algorytmów inwestycyjnych (automated trading systems). Jest to specjalne oprogramowanie, które może składać zlecenia kupna lub sprzedaży aktywów finansowych bez udziału człowieka lub z niewielką jego pomocą.