Fundusze emerytalne dokonają zakupów akcji na kwotę ok. 10,0 mld zł w 2012 roku wobec 6,9 mld zł rok wcześniej dzięki wyższemu limitowi dla inwestycji w akcje i niskiej alokacji, ocenia zarządzający portfelem akcji ING PTE Piotr Bień.

"Według naszych szacunków, OFE kupiły w ubiegłym roku akcje za 6,9 mld zł. Był to naszym zdaniem jeden z powodów słabego zachowania polskiego rynku akcji.

Szacujemy, że w tym roku zakupy OFE będą wyższe niż w 2011 roku i mogą przekroczyć 10 mld zł"- powiedział Bień podczas konferencji prasowej.

W jego ocenie, na wzrost zakupów wpłynie fakt, iż limit dla inwestycji w akcje wzrósł do 45%, zaś alokacja jest nadal niska i wynosi ok. 30%.

Teoretycznie więc do limitu OFE mogłyby kupić akcje za ok. 30 mld zł. W 2010 roku wartość inwestycji funduszy emerytalnych w akcje wyniosła 13,4 mld zł.