"Krajowe możliwości wydobywcze gazu ziemnego w 2012 roku pozostaną na podobnym poziomie jak w 2011, zwiększą się jednak możliwości wykorzystania zagospodarowanych już zasobów. Od lipca 2012 roku, po zakończeniu rozbudowy węzła Kościan i oddaniu do eksploatacji wybudowanego gazociągu Kościan-Szczyglice, możliwa będzie sprzedaż do odbiorców bezpośrednich i systemu dystrybucyjnego dodatkowych ilości gazu" - poinformowała spółka w komunikacie.

Zmiana prognozy wydobycia ropy naftowej w Polsce w 2012 roku w porównaniu do prognoz poprzednio publikowanych (500 tys. ton) jest konsekwencją przyjęcia zweryfikowanych w ostatnim roku danych eksploatacyjnych i geologiczno-złożowych.

Dodano, że prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego w 2012 roku nie ulega zmianie.