Chodzi o opublikowany w połowie grudnia 2011 r. przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zawierający propozycję reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim deficyt jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. nie będzie mógł być wyższy niż 10 mld zł, w 2013 r. limit ten zaplanowano na 9 mld zł, natomiast począwszy od 2014 r. będzie to 8 mld zł.

Wcześniej na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Andrzej Porawski poinformował posłów, że samorządowcy są w trakcie "dobrych rozmów" z Ministerstwem Finansów, które uwzględniło część ich uwag.

Porawski przyznał, że między stronami są też rozbieżności. "My uważamy, że ten dodatkowy reżim nie jest potrzebny. Ponieważ dzisiejszy artykuł 243 ustawy o finansach publicznych na tyle mocno ogranicza nas w planowaniu deficytu czy nowych długów, że żadne dodatkowe przepisy nie są już potrzebne" - mówił.

Majszczyk potwierdziła, że resort pracuje nad nowymi zapisami w projekcie, które mają być zgodne z postulatami samorządów.

Wiceminister na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej odpowiadała też na pytania posłów, którzy byli zaniepokojeni, że wprowadzenie reguły wydatkowej może drastycznie ograniczyć inwestycje samorządów. Według wyliczeń Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, jeśli projekt MF się nie zmieni, samorządy będą musiały obciąć inwestycje o 5,1 mld zł. "Na tle proponowanej reguły wydatkowej nie widzimy zagrożenia dla realizacji, wykonania inwestycji unijnych przez samorządy" - powiedziała Majszczyk.

Na zarzuty, że już teraz umowy z samorządami na przydzielenie dofinansowania unijnego są rozwiązywane, bo samorządy nie mają wkładu własnego, odpowiedziała, że reguła wydatkowa jeszcze nie obowiązuje, więc nie tu tkwi problem.

W środę resort finansów i samorządowcy ustalili, że do 22 lutego br. postarają się wypracować wspólne stanowisko ws. ograniczenia deficytu samorządów. Sporny pozostaje mechanizm karania samorządów, które przekroczą zakładany poziom deficytu ­- zdaniem samorządowców proponowany przez MF mechanizm dostosowawczy, który byłby uruchamiany w takim przypadku, jest nadmiernie restrykcyjny.

Z wyliczeń Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że wejście w życie reguły wydatkowej przygotowanej przez resort finansów spowoduje, że już w czerwcu 1086 jednostek samorządu terytorialnego, czyli prawie 40 proc. samorządów, będzie zmuszonych ustawowo do cięcia deficytu.