Amerykańska Rezerwa Federalna i pięć innych banków centralnych zdecydowało o obniżeniu stóp procentowych o 50 pkt bazowych na swapy dolarowe - podały banki w środę w komunikacie.

Banki centralne które zdecydowały o obniżeniu stopy procentowej na swapy dolarowe (wymiana walut) o 50 pkt bazowych, czyli na pożyczki w tej walucie udzielane bankom komercyjnym. Będzie to dotyczyło wszystkich operacji finansowych począwszy od 5 grudnia 2011 roku. .

Jak ocenia dłówny analityk Xelionu Piotr Kuczyński, płynność na rynku międzybankowym była w ostatnim czasie zagrożona. Widać było brak zaufania banków komercyjnych do siebie nawzajem. W związku z tym banki centralne zdecydowały o zapewnieniu finansowania bankom, aby nie miały problemów.

W skoordynowanej akcji oprócz Fed wziął udział: Bank Kanady, Bank Anglii, Bank Japonii, EBC i Bank Szwajcarii.

Banki uzasadniły, że celem tego działania jest obniżenie napięcia na rynkach finansowych.