Projekt został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa.

Dopłaty mają przysługiwać rolnikom, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie oraz zawarli umowę na uprawę tytoniu lub umowę kontraktacji (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym tzw. pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

W tym i przyszłym roku resort rolnictwa planuje przeznaczyć na ten cel po ok. 30 mln euro z budżetu UE. Wysokość stawek płatności będzie zróżnicowana i zależeć będzie od odmiany tytoniu i jego jakości.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, resort chce przeznaczyć na dopłaty do uprawy tytoniu typu Virginia 18,5 mln euro rocznie (64 proc. środków), do odmiany Burley - 8,4 mln euro oraz 2 mln euro do pozostałych odmiany tytoni.

Płatnościami będą zajmowały się dwie agencje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedzialna m.in. za naliczanie oraz wypłatę płatności do tytoniu) oraz Agencja Rynku Rolnego (odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli jakości surowca tytoniowego w punktach jego odbioru).

Nowe regulacje mają poprawić konkurencyjność polskiego tytoniu wobec tego surowca pochodzącego z krajów, które utrzymały dopłaty do jego produkcji. Na takie płatności musiała się zgodzić Komisja Europejska.

Ponadto projekt nowelizacji zmienia zasady przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin i truskawek). Od 2012 r. będą one niezwiązane z produkcją. Taka płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uprawiali maliny lub truskawki w 2008 r. i ma być wypłacana w latach 2012-2013. W 2012 r. na ten cel prawdopodobnie zostanie przeznaczone 19 mln euro (w tym 11,04 mln euro z budżetu UE).