Bankom ufa 47 proc. ankietowanych, spadek z poziomu 50 proc. przed rokiem, podczas gdy odsetek osób uważających, że firmy świadczące usługi finansowe postępują dobrze obniżyła się do 45 proc. w porównaniu z 48 proc. sprzed roku. W badaniu, które przeprowadzono od 10 października do 30 listopada w 20 krajach na świecie, największym zaufaniem obdarzono spółki technologiczne, ale i tutaj odsetek ich zwolenników spadł z 80 proc. do 79 proc. – relacjonuje wyniki ankiety agencja Bloomberg.

Z kolei zaufanie do przedstawicieli rządów, regulatorów i szefów firm, jako “wiarygodnych rzeczników” skurczyło się do najniższego poziomu w 12-letniej historii sondażu Edelmana, na podstawie którego opracowuje się tzw. Barometr Zaufania. Szefowie firm (CEO) stracili w oczach opinii publicznej: jeśli rok temu ufało im 50 proc. ankietowanych, to obecnie tylko 38 proc. Jeszcze gorzej wypadli przedstawiciele rządów i regulatorów: spadek z 43 proc. do zaledwie 29 proc.

Ale chociaż przywódców rządów darzy się mniejszym zaufaniem niż ich odpowiedników w świecie biznesu, we wszystkich ankietowanych krajach z wyjątkiem Singapuru, aż 49 proc. respondentów domaga się większych regulacji rządowych w biznesie. 

Sondaż zrealizowany dla Edelmana przez firmę badawczą StrageyOne polegał na 20 minutowym wywiadzie online adresowanym do „poinformowanych członków opinii publicznej”, absolwentów college’ów, których dochód gospodarstwa domowego lokuje się w najwyższym przedziale dla danej grupy wiekowej w danym kraju oraz śledzących wydarzenia ze sfery publicznej w mediach przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Brytyjski dziennik “ Financial Times” przedstawił wyniki sondażu wczoraj na swoich stronach internetowych. Edelman podaje do wiadomości rezultaty dorocznego Barometru Zaufania podczas inauguracji Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.