Jej zdaniem tempo rozwoju gospodarczego Polski w 2011 roku wyniesie co najmniej 4 proc. PKB. Chojna-Duch dodała, że dane na temat produkcji przemysłowej w grudniu są „bardzo pozytywne” – relacjonuje agencja Bloomberg.

Bank centralny powinien natomiast utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie aż do przygotowania następnej projekcji na temat inflacji w marcu tego roku.

Według członkini RPP, złoty znajduje się obecnie w „trendzie aprecjacyjnym” i wciąż istnieje możliwość dalszych zysków naszej waluty. Chojna-Duch uważa, że kurs wymiany 4 zł za euro jest zgodny z „fundamentami” gospodarki.