W 2011 roku doszło według ONZ do 302 klęsk żywiołowych, które dotknęły około 260 mln ludzi; w ich wyniku zginęło ponad 29780 osób.

Trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii w marcu 2011 roku były największą katastrofą roku, a spowodowane przez nie straty oceniono na 210 mld dolarów.

"Wielkie trzęsienie i tsunami w Japonii przypominają nam, że nie wolno ignorować lekcji historii - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor Międzynarodowej strategii ONZ na rzecz ograniczania zakresu klęsk żywiołowych (ISDR) Margareta Wahlstroem. - Wielkie miasta położone w strefach sejsmicznych powinny na serio traktować prawdopodobieństwo, że wydarzenia te mogą się powtórzyć".

Według badań przeprowadzonych przez ONZ i Centrum Badań Epidemiologii Katastrof (CRED) przy uniwersytecie w Lowanium poprzednim rekordowym rokiem pod względem strat materialnych był 2005 rok, kiedy wyniosły one 243 mld dolarów.