Najbardziej zadłużony kraj strefy euro nie będzie w stanie honorować przypadającej 20 marca płatności w kwocie 14,5 mld euro – stwierdził dzisiaj Parker w rozmowie z agencją Bloomberg w Sztokholmie. Działania zmierzające do nakłonienia prywatnego sektora do obsługi greckich obligacji są dla Fitcha równoznaczne z bankructwem – podkreślił. 

“Tak zwane włączenie prywatnego sektora z naszego punktu widzenia sprowadza się do bankructwa, zgodnie z naszymi regułami jest to bankructwo” – powiedział Parker” – „Dlatego nie będzie żadnej niespodzianki, kiedy do tego bankructwa obecnie dojdzie. Zakładamy, że tak czy inaczej, nastąpi to stosunkowo szybko”.
Kryzys zadłużeniowy w Europie najpewniej potrwa „długo” – dodał szef Fitcha.