Rating Kredyt Banku wciąż znajduje się na liście obserwacyjnej z perspektywą "ewoluującą" - dodał Fitch.

Rating Kredyt Banku został obniżony mocniej niż rating KBC ze względu na to, że Kredyt Bank nie jest już aktywem strategicznym dla belgijskiej grupy finansowej - dodał Fitch.