Produkt oferowany będzie w sześciu okresach subskrypcji w ciągu I półrocza 2012 roku. Ponadto klienci skorzystać mogą z oferty atrakcyjnych lokat terminowych oraz polisy oszczędnościowej – podaje serwis prasowy banku 6-miesięczna lokata strukturyzowana USD/PLN jest produktem o stosunkowo prostej konstrukcji, opartą o znane aktywo, dającą zyski wyższe niż na standardowych lokatach, przy porównywalnie krótkim horyzoncie czasowym inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Pierwsza subskrypcja trwa od 16 stycznia do 10 lutego 2012 roku.

Wartość odsetek uzależniona jest od poziomu kursu USD/PLN:

•    klient otrzyma odsetki w wysokości 5-6 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 10-12 proc. w skali roku, jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 10-15 groszy od kursu początkowego

•    zysk wyniesie 2,25-3,25 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 4,5-6,5 proc. w skali roku jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 20-25 groszy od kursu początkowego

•    zysk wyniesie 1-2 proc., za okres 6 miesięcy, czyli 2-4 proc. w skali roku, jeśli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN znajdzie się przedziale otwartym +/- 30-35 groszy od kursu początkowego.

Ostateczne wartości będą podane po zakończeniu okresu danej subskrypcji. Ponadto środki w okresie subskrypcji są oprocentowane - 3 proc. w skali roku. Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl.