Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 878,23 mld zł, tj. spadły o 0,4% m/mm, ale wzrosły o 14,1% ujęciu rocznym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 477,94 mld zł (+2,9% m/m i +13,5% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 203,19 mld zł (+4,7% m/m i +12,1% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 537,24 mld zł (-0,7% m/m i +12,0% r/r), natomiast przedsiębiorstw - 261,38 mld zł (+0,3% m/m i +19,1% r/r).