„Jest zainteresowanie inwestycjami w polski rynek, również bezpośrednio poprzez otwarcie oddziałów. Chodzi o aplikacje dwóch banków, które pochodzą z Chin, ale mają filie w Luksemburgu” - przyznał Wojciech Kwaśniak z KNF.

Zapytany o to, jakie są to banki, potwierdził, że chodzi o ICBC i Bank of China. Jednakże podkreśla, że oba wnioski są na wstępnym etapie.
„Jest to bardzo wstępny etap związany z przygotowaniem formalnej aplikacji spełniającej warunki prawa europejskiego, związanych z notyfikacją w sprawie otwarcia oddziałów” - powiedział Wojciech Kwaśniak.

Jeden z banków wchodzących do Polski ręczył za COVEC

Bank of China udzielał gwarancji chińskiemu konsorcjum COVEC co do terminowej realizacji inwestycji na autostradzie A2. Można tylko spekulować, że warunkiem otrzymania zgody na działalność Bank of China w Polsce będzie wypłata gwarancji za nieudaną chińską inwestycję na A2 – podkreśla newseria.pl.