"Podział ciężaru, jeśli chodzi o redukcję długów w obecnym kryzysie finansowym, musi uwzględniać odpowiedzialność rządów, podobnie jak banków i innych instytucji finansowych. Można na przykład wprowadzić opodatkowanie tych ostatnich" - napisała COMECE w deklaracji na temat przyszłości europejskiej gospodarki.

Dokument został zaprezentowany w polskim przedstawicielstwie przy UE w Brukseli.

Podatek od transakcji finansowych mógłby zostać wprowadzony "najpierw na poziomie strefy euro, jeśli nie można inaczej" - napisali biskupi w dokumencie zatytułowanym "Wspólnota Europejska solidarności i odpowiedzialności".

Komisja episkopatów opowiedziała się jednocześnie za wprowadzeniem antykryzysowych funduszy pomocowych, "zasilanych regularnie z wkładów bakowych". Fundusze te - tłumaczą biskupi - miałyby pozwolić na reagowanie w razie ewentualnych upadków banków "bez sięgania po pieniądze podatników".

"Niekiedy astronomiczne długi publiczne i prywatne muszą zostać zmniejszone dla dobra przyszłych pokoleń" - uznali biskupi. Lecz - jak podkreślili - nie można tego robić na koszt najbiedniejszych, ani bez znajomości zasad sprawiedliwości społecznej.