"W 166 przypadkach prezes Urzędu wyraziła zgodę na transakcję, w trzech innych decyzjach została ona uzależniona od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. Dwukrotnie wydany został zakaz koncentracji. Jedna decyzja dotyczyła umorzenia postępowania.

Ponadto UOKiK analizował i zajmował stanowisko w 335 sprawach dotyczących koncentracji zgłoszonych do Komisji Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Były kontrowersyjne decyzje

W 2011 r. UOKiK nie zgodził się na przejęcie Energi przez PGE oraz internetowego sklepu Merlin przez Empik. Obie sprawy były bardzo głośne, w pierwszym przypadku premier Donald Tusk zapowiadał nawet, że rząd będzie przekonywał prezes Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel do zmiany decyzji. Tylko warunkową zgodę na przejęcie Aster otrzymało w 2011 r. UPC, które musi odsprzedać część nabytej sieci, tam gdzie usługi świadczyły wcześniej obie spółki.

Wśród innych najważniejszych decyzji podjętych w zeszłym roku UOKiK wymienia zgodę na przejęcie Polkomtela przez grupę Zygmunta Solorza-Żaka. "Średni czas prowadzonych w 2011 r. postępowań zakończonych wydaniem zgody wyniósł 56 dni. Wiele z tego czasu zajmowało uzupełnianie wniosków przez przedsiębiorców.

Aż 90 proc. zgłoszeń do UOKiK zawierało błędy i uchybienia

Wnioskodawcy byli wówczas proszeni o uzupełnienie niezbędnych informacji lub dokumentów, co miało istotny wpływ na wydłużenie postępowań" - poinformował również UOKiK.