LIPIEC

29.7. - Sejm uchwalił nowelę ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim, tzw. ustawę antyspreadową, która przewiduje, że zadłużeni w walutach obcych będą mogli spłacać kredyty w walucie, w której je zaciągnęli. Ustawa była reakcją z jednej strony na wysoki kurs walut do złotego, a z drugiej na duże spready stosowane przez banki udzielające kredytów hipotecznych denominowanych w walutach, głównie franku szwajcarskim.

SIERPIEŃ

11.8. - W nocy z 10 na 11 sierpnia frank szwajcarski osiągnął swój historyczny rekord wobec złotego. Szwajcarską walutę wyceniono na 4,12 złotego. Postępujące osłabienie złotego wiązano z narastającym kryzysem zadłużenia w strefie euro, po Grecji, Irlandii, Portugalii zaczęto mówić, że problemy ze spłatą zadłużenia mogą mieć Włochy.

WRZESIEŃ

23.9. - Narodowy Bank Polski interweniował na rynku walutowym, w celu ograniczenia spekulacji na polskiej walucie. Wkrótce nastąpiły kolejne dwie interwencje i jedna w listopadzie.

27.9. - Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 r. z deficytem w wysokości 35 mld zł. Utrzymano opracowane wiosną prognozy, zgodnie z którymi wzrost PKB w 2012 r. miałby wynieść 4 proc., zaś inflacja średnioroczna 2,8 proc. Założono, że w przyszłym roku w państwowej sferze budżetowej nie będzie wzrostu wynagrodzeń.

LISTOPAD

9.11. - Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział przygotowanie trzech wariantów budżetu na 2012 rok. Pierwszy "umiarkowanego spowolnienia" w przyszłym roku zakładałby wzrost PKB o 3,2 proc., zamiast 4 proc., jak prognozowano wcześniej. Drugi wariant "średniego spowolnienia" zakładałby wzrost PKB o 2,5 proc., a trzeci "wariant recesyjny" mówiłby o spadku PKB o 1 proc.

18.11. - Premier Donald Tusk w expose zapowiedział m.in. stopniowe zrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, reformę KRUS, podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne dziecko, podniesienie składki rentowej o 2 pkt proc. po stronie pracodawców, likwidację ulgi prorodzinnej dla rodzin z jednym dzieckiem, ulgi na internet i ograniczenie becikowego oraz wprowadzenie podatku od kopalin: miedzi i srebra.

22.11. - Rząd przyjął projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która przewiduje podwyżkę akcyzy na diesla i tytoń, a także likwidację tzw. lokat antybelkowych. Zamrożone mają być też wynagrodzenia w budżetówce, sędziów i prokuratorów.

30.11. - GUS podał, że polski PKB wzrósł w III kwartale o 4,2 proc. licząc rok do roku, po wzroście w II kwartale o 4,3 proc. Wzrost był wyższy od prognoz ekonomistów. Ich zdaniem w przyszłym roku czeka nas jednak spowolnienie wzrostu gospodarczego.

GRUDZIEŃ

6.12. - Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 rok. W dokumencie założono, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., a deficyt budżetowy nie przekroczy 35 mld zł. Większość ekonomistów jest zdania, że projekt jest realistyczny.

20.12 - Minister finansów Jacek Rostowski poinformował, że Polska udzieli Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu pożyczki rzędu 6 mld euro. Zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni zostanie podjęta decyzja o zaangażowaniu NBP w tę pożyczkę.

Na grudniowym szczycie UE uzgodniono m.in., że 200 mld euro trafi do MFW, który przeznaczy je na pomoc zadłużonym gospodarkom unijnym.