W dalszym ciągu jednak w gospodarce dominują tendencje stabilizacyjne, co w warunkach utrzymującego się zagrożenia kryzysem i panującego braku zaufania na światowych rynkach finansowych pozytywnie wyróżnia polską gospodarkę w tle jej otoczenia.

Z badania wynika, że spośród ośmiu składowych wskaźnika sześć poprawiło się w stosunku do listopada, zaś dwie uległy pogorszeniu.

"Trzeci miesiąc z rzędu w przedsiębiorstwach przybywa nowych zamówień. Największą poprawę odczuwają eksporterzy, którym sprzyja deprecjacja złotego. Relatywnie dobra koniunktura w gospodarce niemieckiej poszerza eksportowe możliwości polskich firm oraz eliminuje konkurentów ze strefy euro" - napisano w komentarzu do badania.