Bank Handlowy, który należy do amerykańskiego Citigroup, został wykluczony z panelu 15 banków ustalających WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Powód? Bank nie przedstawił szczegółów na temat swoich linii kredytowych.

WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez ACI – Stowarzyszenie Dealerów na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. .Bank Handlowy nie odpowiedział na wniosek ACI, czy ma otwarte linie kredytowe z innymi bankami, a także nie poinformował o terminach spłaty, jak to wymagają reguły WIBOR – powiedziała Marta Kępa, szefowa stowarzyszenia, cytowana przez agencję Bloomberg.

“Oczywiście nie mamy żadnych powodów, by sądzić, że bank nie ma takich zobowiązań. Ale zgodnie z obowiązującymi regułami musimy mieć możliwość zweryfikowania takich danych” – podkreśliła Kępa.

Rzecznik Handlowego uchylił się od komentarza. Według relacji Kępy polski oddział Citigroup oświadczył, że nie przedstawi informacji wymaganych przez ACI w formie kwestionariusza rozsyłanego do wszystkich uczestników panelu ze względu na swoją „strategię i przyjęte praktyki”.

W połowie listopada agencja Moody’s Investors Service zakomunikowała, że sytuacja polskich banków pogorszy się w okresie najbliższych 12-18 miesięcy w związku z czym obniżyła prognozę dla całego sektora na negatywną. W dzień później Moody’s poinformował o rozpoczęciu oceny Banku Pekao z zamiarem jego degradacji z względu na sytuacją jego właściciela, włoskiego banku UniCredit. Do zachodnioeuropejskich kredytodawców należy około 59 proc. aktywów polskich banków.
Trzymiesięczna stopa WIBOR wzrosła w tym roku o 1,04 proc. do poziomu 4,99 proc. w przedświąteczny piątek, czyli najwyższego od stycznia 2009 roku. Sześciomiesięczna stopa WIBOR wynosi 5 proc., służy ona za podstawę do wyceny kredytów hipotecznych, pożyczek dla firm oraz obligacji.

Decyzja o wykluczeniu Banku Handlowego wchodzi w życie od 1 stycznia. Bank zajmuje szóste miejsce na polskim rynku pod względem kapitalizacji, jego aktywa Bloomberg szacuje na 11,6 mld dolarów.