Wielu przedsiębiorców myśl o pojawieniu się nowego współwłaściciela ich firmy przyprawia o dreszcze. Są przyzwyczajeni do tego, że niepodzielnie rządzą i podejmują autonomiczne decyzje. Lubią też osobiście wszystkiego doglądać, jeśli tylko skala firmy na to pozwala.
Cykl pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki
Dopuszczenie obcej osoby fizycznej lub prawnej do firmy oznacza kres takiego rodzaju zachowań. Jednak w kryzysie wpuszczenie obcego kapitału jest często koniecznością. W ten sposób bowiem można uratować firmę przed upadkiem albo zdobyć gotówkę czy know-how, pozwalające na wyprzedzenie konkurentów.