Analitycy oczekiwali inflacji bazowej w listopadzie 2011 roku na poziomie 2,9 proc.

W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła 0,3 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w listopadzie 2011 roku 4,4 proc. wobec 3,9 proc. w październiku.

Listopadowa inflacja bazowa rok do roku, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 4,0 proc. wobec 3,7 proc. w październiku.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła w ujęciu rocznym w listopadzie 4,6 proc., wobec 4,3 proc. w październiku.

Indeks cen towarów i usług (CPI) liczonych przez GUS w listopadzie wyniósł 4,8 proc. rok do roku.