Zadłużenie w euro wyniosło 21,4 proc. wobec 21,4 proc. na koniec września 2011 r.

Zadłużenie w USD wyniosło 4,5 proc. wobec 4,7 proc. na koniec września 2011 r.

Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,6 proc. wobec 4,8 proc. na koniec września 2011 r.