Ustawa okołobudżetowa zawiera zmiany w przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r. Sejm uchwalił ustawę w ostatni piątek.

Zgodnie z ustawą 1 stycznia 2012 r. wzrośnie akcyza na olej napędowy oraz paliwa powstałe ze zmieszania takiego oleju z biokomponentami, a także biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podwyżka związana jest z koniecznością dostosowania polskiej stawki akcyzy do minimów unijnych (330 euro za 1000 litrów). Zmiana spowoduje wzrost cen oleju napędowego w sprzedaży detalicznej o ok. 18 gr na litrze, budżetowi zaś przynieść ma ok. 2,2 mld zł w skali roku.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje też wzrost o 4 proc. akcyzy na wyroby tytoniowe, co ma przynieść budżetowi 245 mln zł dodatkowych wpływów w skali roku. Założono przy tym spadek sprzedaży o 2,5 proc. i brak podwyżek cen detalicznych ze strony producentów.

Ponadto resort finansów zaproponował w ustawie okołobudżetowej zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który jest wykorzystywany do produkcji rolnej. Wprowadzają one inne terminy, w których rolnicy powinni składać stosowne wnioski.

Ustawa okołobudżetowa nowelizuje Ordynację podatkową, bo wprowadza nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania. W efekcie podatnicy zakładający lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, nie będą mogli uniknąć zapłaty 19 proc. tzw. podatku Belki.

Zgodnie z ustawą w 2012 r. nie wzrośnie fundusz wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych - zostanie utrzymany na poziomie przyjętym w br. Zamrożone zostaną także podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poziomie z 2011 roku. Nie wzrosną także wynagrodzenia dla sędziów i prokuratorów.

Ponadto rząd zdecydował o ograniczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Ustawa przewiduje ponadto, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, w tym dentystów oraz pielęgniarek i położnych, będą w 2012 r. finansowane ze środków Funduszu Pracy.