Przykładowo długoterminowy rating Bankinter zmniejszono z A- do BBB+, Banco Popular Espanol również z A- na BBB+, Caixa Bank z A+ na A.

Według Standard & Poor's, mogą nastąpić dalsze obniżki ratingu.