Z najnowszego raportu Banku HSBC wynika, iż Polska oferuje najatrakcyjniejsze ceny akcji w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Autorzy raportu HSBC „Mispriced. CEEMEA equity projections” uważają, że polskie akcje są tanie na tle innych rynków wschodzących (emerging markets), co świadczy o ich atrakcyjności i dużych możliwościach inwestycyjnych na tle Europy – relacjonuje serwis Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Równocześnie wycenie akcji towarzyszą relatywnie dobre dane makroekonomiczne: wysoki wzrost gospodarczy oraz pozostające pod kontrolą inflacja i stopy procentowe.

Raport wskazuje też, że wyceny polskich firm są atrakcyjne w porównaniu do danych historycznych, a duża płynność podmiotów krajowych i zagranicznych może okazać się korzystna dla rynku. Prognozy wskazują na wzrost zysku na akcję (EPS, Earning per Share) w Polsce w wysokości 27,7 proc. w 2011 roku, podczas gdy dla regionu EMEA wyniesie on 20,5 proc., a dla krajów rozwijających się 10,4 proc.

Polskie akcje, obok rosyjskich i tureckich otrzymały notę „przeważaj” co oznacza zalecenie wzrostu ich zakupu. Akcje Węgier obniżono do „neutralnie”, Czechy i Egipt pozostają „neutralnie”.