W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w listopadzie wyniósł 4,8 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI - tylko z wydatków budżetów domowych.

Eurostat podało też o inflacji w strefie euro. Wyniosła ona  w listopadzie br., w ujęciu rocznym, 3,0 proc.

Wstępnie oceniano, że inflacja wyniesie 3,0 proc. rok do roku.

W październiku 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły rok do roku o 3,0 proc.