Dodała, że agencja prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce w 2012 roku na 2,0 proc.

"Nasza opinia o budżecie i o zamiarach rządu, takich jak reforma emerytalna, jest pozytywna. Są to jednak zagadnienia wrażliwe polityczne, więc powstaje pytanie, jak będzie przebiegał proces legislacji i implementacji. Jeżeli rząd przeprowadzi reformy fiskalne i będzie kontynuował konsolidację fiskalną, możemy podnieść perspektywę ratingu do pozytywnej" - powiedziała Butt.

"Obecnie perspektywa ratingu jest stabilna, a mocne i słabe strony Polski mniej więcej się równoważą" - dodała.

Standard & Poor's prognozuje, że w 2012 roku polska gospodarka wzrośnie o 2,0 proc.

"Na 2012 rok prognozujemy wzrost PKB w Polsce na 2,0 proc., przy założeniu, że wzrost w strefie euro wyniesie 0,4 proc. Jeżeli w strefie euro będzie recesja, polski wzrost gospodarczy będzie niższy, natomiast jeżeli będzie tak, jak prognozujemy, wówczas deficyt sektora finansów publicznych w przyszłym roku obniży się do +nieco poniżej+ 4,0 proc. PKB" - powiedziała Butt.