Najważniejsze poprawki dotyczą podniesienia akcyzy na olej napędowy, zmiany zapisów dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy oraz finansowania zadań własnych samorządu.

Komisja finansów publicznych przyjęła poprawkę, przywracającą możliwość dofinansowania z budżetu samorządom do 100 proc. kosztów realizacji takich zadań własnych jak wypłata zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystającym z tych zasiłków. Obecny przepis mówi o dofinansowaniu do 80 proc. tych wydatków.

Poprawka SLD i PiS o zachowaniu obecnego poziomu akcyzy na olej napędowy

Poprawki zakładające niewprowadzanie od początku 2012 r. wyższej akcyzy na olej napędowy złożyły kluby SLD i PiS. Argumentowały, że spowoduje to poważny impuls inflacyjny, głównie przez wyższe koszty transportu i w efekcie uderzy we wszystkich obywateli.

Poseł PiS Henryk Kowalczyk postulował, żeby - wbrew wytycznym UE - akcyzy nie podnosić. "Możemy poczekać, najwyżej Komisja Europejska wezwie nas do tego" - mówił. Efektem podwyżki akcyzy będzie najdroższy, w stosunku do zarobków, olej napędowy w całej UE - wtórował mu poseł SLD Ryszard Zbrzyzny. To będzie impuls inflacyjny, spadek siły nabywczej i spadek poziomu życia - mówił.

Przyrost inflacji z powodu podniesienia akcyzy na olej napędowy szacujemy na ułamki procent - odpowiadała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Stałe dopłaty szkoleń z Funduszu Pracy

Kolejne poprawki opozycji zakładają wycofanie się z propozycji zmian dotyczących Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt zakłada wpisanie stałego mechanizmu finansowania z Funduszu Pracy staży i szkoleń dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Dotychczas obowiązywał tzw. zapis incydentalny, odnawiany co rok.

W 2012 r. zakłada się przeznaczenie na ten cel 717 mln zł. Opozycja podnosiła, że to próba obciążenia FP zadaniami innymi niż wpisana do jego statutu walka z bezrobociem i dlatego zapis powinien zostać wykreślony. To jest o prawie 720 mln zł mniej na aktywną walkę z bezrobociem, nakłady na ten cel w latach 2010-2012 spadają o połowę - mówił Zbrzyzny, zgłaszając poprawkę zakładającą wycofanie się z tego rozwiązania.

Sytuacja wymusza elastyczne potraktowanie finansowania tych zadań, nie jest to sprzeczne z ideą przeznaczania środków z FP na pewne cele - replikowała wiceminister Majszczyk.

Poprawka o wycofaniu zmniejszenia dofinansowania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgłoszono też poprawkę, która zakłada wycofanie się ze zmiany przepisów w ustawie o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która obniża poziom dofinansowania z PFRON kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej do co najwyżej 30 proc. Dotychczas również był to odnawiany zapis incydentalny, mówiący o poziomie do 55 proc. "Niższa dotacja to mniejsza chęć zatrudniania, bo dotacja to istotny motyw" - mówił poseł Kowalczyk, zgłaszając poprawkę likwidującą ten zapis.

Wiceminister Majszczyk stwierdziła, że mimo funkcjonującego od kilku lat zapisu o maksymalnym dofinansowaniu na poziomie 55 proc., faktycznie nie przekraczało ono 30 proc. "Proponowana kwota jest zbieżna z oczekiwaniami PFRON; mamy sygnały, że Fundusz ma pomysły, by opierając sie na zmniejszonej kwocie zwiększyć niektóre świadczenia" - mówiła Majszczyk.

Opozycja zgłosiła też poprawkę, która zakłada wycofanie się z zamrożenia wysokości zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, argumentując, że korzystają z nich najmniej zarabiający.

Poprawkami do projektu ustawy okołobudżetowej zajmie się teraz komisja finansów publicznych.