TPSA ma do zapłacenia spółce Danish Polish Telecommunications Group ok. 1,6 mld  zł. Ponieważ TPSA nie wywiązuj je się z tych zobowiązań, DPTG złożyło wniosek o zajęcie środków wypacanych na rzecz TPSA przez amerykańską spółkę AT&T.

DPTG złożyło już wnioski o postępowanie egzekucyjne wobec TPSA w sześciu państwach.

Na początku września zeszłego roku Sąd Arbitrażowy w Wiedniu nakazał TPSA wypłatę odszkodowania. TPSA przyznała, że odszkodowanie jest wyższe od utworzonej przez spółkę rezerwy. Dodatkowo TPSA poinformowała, że nie zamierza zapłacić tej kwoty i wykorzysta dostępne środki prawne, żeby podważyć wyrok.

Na początku listopada austriacki Sąd Handlowy I instancji odrzucił skargę TPSA na niekorzystny dla niej wyrok sądu arbitrażowego w sprawie przeciw DPTG.

Spór między spółkami powstał w 2001 r. w związku z interpretacją umowy dotyczącej sprzedaży i instalacji przez DPTG systemu światłowodowego o nazwie Linia Północ-Południe (NSL)