Danish Polish Telecommunications Group rozpoczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko Telekomunikacji Polskiej. To już kolejne postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko TPSA przez DPTG.

TPSA ma do zapłacenia spółce Danish Polish Telecommunications Group ok. 1,6 mld zł. Ponieważ TPSA nie wywiązuj je się z tych zobowiązań, DPTG złożyło wniosek o zajęcie środków wypacanych na rzecz TPSA przez amerykańską spółkę AT&T.

DPTG złożyło już wnioski o postępowanie egzekucyjne wobec TPSA w sześciu państwach.

Na początku września zeszłego roku Sąd Arbitrażowy w Wiedniu nakazał TPSA wypłatę odszkodowania. TPSA przyznała, że odszkodowanie jest wyższe od utworzonej przez spółkę rezerwy. Dodatkowo TPSA poinformowała, że nie zamierza zapłacić tej kwoty i wykorzysta dostępne środki prawne, żeby podważyć wyrok.

Reklama

Na początku listopada austriacki Sąd Handlowy I instancji odrzucił skargę TPSA na niekorzystny dla niej wyrok sądu arbitrażowego w sprawie przeciw DPTG.

Spór między spółkami powstał w 2001 r. w związku z interpretacją umowy dotyczącej sprzedaży i instalacji przez DPTG systemu światłowodowego o nazwie Linia Północ-Południe (NSL)