"Przemawiają za tym zmiany w otoczeniu prawnym banków, w tym zaostrzenie regulacji nadzorczych, niepewność gospodarcza i związane z nią prawdopodobne osłabienie popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw oraz gorsze perspektywy wzrostu gospodarczego w 2012 r." - napisano w raporcie.

NBP podał, że przy realizacji scenariusza zgodnego z projekcją makroekonomiczną NBP wyniki finansowe banków powinny pozostać stabilne.

"Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego może spowodować dalsze umiarkowane pogorszenie jakości portfela kredytowego i stabilizację odpisów z tytułu utraty wartości kredytów na poziomie zbliżonym do zanotowanego w ostatnich kwartałach" - napisano w raporcie.

"Główny składnik wyniku działalności bankowej - wynik odsetkowy - prawdopodobnie nie będzie zwiększał się tak jak w ostatnich kwartałach, z powodu wolniejszego tempa przyrostu kredytów oraz jednoczesnego wzrostu kosztów finansowania" - dodano.