Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało trzy uzdrowiska za łączną kwotę bliską 100 mln zł, wynika z komunikatu resortu. Nabywcą jest Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku podpisano umowy sprzedaży:

Kamień Pomorski za 9,2 mln zł

ł- pakietu 89,5% udziałów spółki „Uzdrowisko Kamień Pomorski" Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim za cenę 600 złotych za jeden udział, tj. za łączną kwotę 9.291.000 złotych,

Konstancin Zdrój za 75 mln zł

- pakietu 95,25% udziałów spółki „Uzdrowisko Konstancin – Zdrój" Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie za cenę 4.484,04 zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 75.000.000 złotych,

Iwonicz za 15,2 mln zł

-pakietu 90,86% akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz" S.A. z siedzibą w Iwoniczu Zdroju za cenę16,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę15.264.000 złotych" - czytamy w komunikacie na stronie MSP.

Kupującym jest: Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. "Zgodnie z zapisami ww. umów kupujący zobowiązał się do utrzymania działalności uzdrowiskowej w spółkach oraz do realizacji pakietów inwestycyjnych" - podano także.

Od 5 do 10 proc. udziałów trafiło do pracowników uzdrowisk

Pozostałe akcje należące do Skarbu Państwa zostaną udostępnione uprawnionym pracownikom spółek.