Najsilniejsze powiązania istnieją między Francją a Włochami z powodu ogromnej skali środków (około 21 proc. PKB), jakie francuskie banki ulokowały we włoskich obligacjach.

Problemem niemieckich banków jest natomiast duże uzależnienie od hiszpańskich papierów dłużnych. W przypadku Grecji, Portugalii i Irlandii pożyczki udzieliły nie tylko banki komercyjne, ale także rządy krajów strefy euro w ramach planów ratunkowych.