"Polska zainteresowana jest działaniem we wszystkich możliwych kierunkach na rzecz wzmocnienia strefy euro, ponieważ Polska w drodze referendum dawno temu podjęła decyzję o tym, że do strefy euro przystąpi, oczywiście w czasie, który będzie możliwy" - powiedział premier.

Umowa fiskalna przewiduje konstytucyjne gwarancje dyscypliny budżetowej

Chodzi o wdrożenie nowych zasad dyscypliny finansów publicznych (tzw. umowa fiskalna), w tym wprowadzenie automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny budżetowej dla krajów łamiących limity deficytu i długu publicznego, a także wpisanie do konstytucji przez wszystkie kraje tzw. złotej zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów.

Co zakłada pakt fiskalny:

- kraje przystępujące do paktu muszą wpisać do swych konstytucji także tzw. złotą zasadę utrzymywania zrównoważonych budżetów.

- automatyczne sankcje, jeśli deficyt przekroczy 3 proc. PKB.

- obowiązek składania preliminarzy budżetowych w Komisji Europejskiej

Ponadto na szczycie ustalono, że Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) ma ruszyć do lipca 2012 r. Decyzję o jego powołaniu podjęli kilka miesięcy temu ministrowie finsów UE. Ma on być stałym funduszem ratunkowym dla UE z pulą 500 mld euro. Zarówno EMS, jak istniejący Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej mają być zarządzane przez Europejski Bank Centralny.

Nie osiągnięto porozumienia w sprawie euroobligacji i projekt trafia do szuflady.

Ustalono ponadto, że zaangażowanie sektora prywatnego w ratowanie strefy euro ma opierać się na zasadach MFW.

Nowe zasady dla strefy euro i krajów unijnych

W ocenie Tuska zapisy w konkluzjach ze szczytu dotyczą państw, które są w strefie euro. "Ale chcielibyśmy, aby te zapisy stały się (...) zestawem zasad, którym kierować się będą wszystkie państwa UE" - powiedział.

"W przyszłości UE będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy wszystkie państwa członkowskie będą zachowywały się odpowiedzialnie, w sposób zdyscyplinowany, a więc w zgodzie z intencjami, jakie opisaliśmy w dzisiejszych konkluzjach" - oświadczył Tusk.

Tusk: pytania o tryb ratyfikacji umowy międzyrządowej - przedwczesne

Pytania o tryb ratyfikacji ewentualnej umowy międzyrządowej ws. nowego paktu fiskalnego są przedwczesne. Czeka nas jeszcze duży wysiłek opisania procedur dochodzenia do finału - zaznaczył szef rządu.

"Ta deklaracja, jaką dzisiaj przyjęliśmy, to deklaracja intencji. W moim przypadku i przypadku polskiego rządu, intencji jednoznacznej - wszystkie państwa UE powinny być zaangażowane we wzmacnianie strefy euro" - oświadczył Tusk.

Najpierw akceptacja parlamentu

Odnosząc się do "politycznej akceptacji" porozumienia w Polsce, ale także w innych krajach - zaznaczył Tusk - "wszyscy będą oczekiwali wsparcia swoich parlamentów - to zrozumiałe".

"Natomiast sama ratyfikacja, jeśli te procedury zakończą się podpisaniem umowy międzyrządowej, jest opisana w prawodawstwie każdego z państw poprzez konstytucję i tutaj żadnych niespodzianek nie będzie" - powiedział premier. Jak zaznaczył, w każdym z państw "musi być większość na rzecz tych działań".

"Z punktu widzenia Polski to nie jest jakieś poświęcenie, większa dyscyplina w strefie euro to wprowadzenie zapisów, które w Polsce już dawno funkcjonują, na przykład te, które mówią o konstytucyjnych progach dla zadłużania się" - powiedział Tusk.

Jego zdaniem, z punktu widzenia Polski więcej dyscypliny to korzyść, a nie strata. "Dlatego będziemy działali nie tylko jeśli chodzi o implementację tych intencji, ale też na wszystkich innych polach na rzecz wzmacniania dyscypliny i równocześnie solidarności w obrębie strefy euro i w obrębie całej 27" - zapowiedział premier.