Mistrzostwa piłki nożnej zwiększyły do rekordowego poziomu zaciąganie pożyczek przez polskie miasta na sfinansowanie stadionów i dróg. W efekcie premie za obligacje oferowane przez Warszawę podskoczyły najwyżej od 16 miesięcy. Na koniec października wartość municypalnych obligacji w Polsce wyniosła 13,1 mld, czyli jest o 21 proc. wyższa niż pod koniec roku 2010.

Aby nakłonić inwestorów do kupna obligacji na kwotę 200 mln euro, i przewidzianych do wykupu w roku 2014, stolica Polski musiała w zeszłym miesiącu podwyższyć premię o 87 punktów bazowych do 4,39 proc. – wynika z danych agencji Bloomberg. W stosunku do premii za rządowe papiery dłużne oznacza to wzrost o 132 pb., czyli najwyższy od 14 miesięcy.

Dla przykładu premie za obligacje czeskiej Pragi skurczyły się w ciągu miesiąca w stosunku do premii papierów rządowych prawie trzykrotnie.

Warszawa zadłużyła się na Euro 2012 r na prawie 6 mld zł

Warszawa, która jest największym w Polsce emitentem obligacji municypalnych, będzie jednym z czterech miast, w których zaplanowano rozgrywki Euro 2012. Dług stolicy osiągnie rekordową kwotę 5,98 mld zł w 2014 roku, co ma stanowić 47 proc. dochodów miasta. W tym roku Warszawa wydała na inwestycje 3,3 mld zł.

„Wzrost długu komunalnego skłania inwestorów do żądania wyższych premii w związku z tym, że większe jest ryzyko” – mówi Marek Warmuz, menedżer funduszu w Union Investment TFI – “Poza tym nie ma obecnie rynku wtórnego a płynność jest bardzo niska, co także zniechęca inwestorów".

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniła, że po sprzedaży w tym roku obligacji na kwotę 600 mln zł, miasto nie planuje żadnej oferty długu w roku 2012. Natomiast w rok później zamierza sprzedać papiery wartości 800 mln zł, a w roku 2014 – za 570 mln zł.

W Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu zadłużenie sięga 60 proc. budżetów

W Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, gdzie również będą rozgrywane mecze Euro 2012, zadłużenie zbliża się do 60 proc. dochodów, co stanowi maksymalny limit.

Na koniec października wartość municypalnych obligacji w Polsce wyniosła 13,1 mld, czyli jest o 21 proc. wyższa niż pod koniec roku 2010. Stanowi to jednak tylko 19 proc. całego rynku pozarządowych obligacji w kraju – wynika z obliczeń agencji Fitch Ratings. Papiery rządowe, według danych resortu finansów, osiągnęły wartość 502 mld zł.