Pomimo wciąż podwyższonej (choć stabilnej) inflacji, ale łagodzonej zaskakująco dobrymi danymi o PKB, dynamice produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz wynagrodzeń w ostatnich miesiącach, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie podniesie w grudniu stóp procentowych. Rada będzie kontynuować strategię "wait and see", oczekując na zachowanie się procesów inflacyjnych w pierwszych miesiącach 2012 r., uważają analitycy.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekuje podwyższenia stóp procentowych na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu RPP. Mimo, że w poprzednich tygodniach wypowiedzi części członków utrzymane były w "jastrzębim tonie" to jednak trudno oczekiwać, że znajdą one poparcie większości RPP.

Tym bardziej, że na brak konieczności ingerencji w poziom stóp procentowych wskazują wszystkie - poza inflacją - dane makroekonomiczne za ostatnie miesiące, a szczególnie o PKB.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 6-7 grudnia, a decyzja zostanie ogłoszona w środę, 7 grudnia, we wczesnych godzinach popołudniowych. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%.