W listopadzie liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 120 tys., podczas gdy w październiku wzrosła o 100 tys., po korekcie.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w listopadzie o 140 tys., podczas gdy w październiku wzrosła o 117 tys., po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,0 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 125 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 150 tys.