"W tej chwili nie spodziewamy się spadku popytu ze strony inwestorów zagranicznych na polskie obligacje. Rzecz jest płynna, co do fundamentów nie spodziewamy się dużych zmian" - powiedział.

"Teraz trwa przewartościowanie oceny i aktywów zarządzających funduszami, nie nastąpi fundamentalne przewartościowanie oceny ryzyka Polski" - dodał.

Według danych MF inwestorzy zagraniczni na koniec października 2011 roku zainwestowali w polskie papiery skarbowe środki o wartości 158 mld 275,79 mln zł wobec 157 mld 679,20 mln zł na koniec września.

Radziwiłł potwierdził, że potrzeby pożyczkowe brutto zapisane w projekcie budżetu na 2012 wyniosą ok. 175 mld zł.