Prezes Rady Ministrów powołał Rafała Baniaka na stanowisko podsekretarza w Ministerstwie Skarbu Państwa - poinformował resort w komunikacie. W poprzedniej kadencji rządu Baniak był wiceministrem gospodarki.

W resorcie gospodarki Rafał Baniak odpowiadał m.in. za wdrażanie programów finansowanych ze środków unijnych i inne instrumenty wsparcia, współpracę gospodarczą z zagranicą, programy offsetowe oraz dialog społeczny. Był również członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nadzorował prace PAIiIZ i PARP.

Baniak z wykształcenia jest ekonomistą. Przed objęciem stanowiska w ministerstwie gospodarki w grudniu 2007 r., m.in. sprawował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, a następnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

"Poza tym był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz radcą wiceprezesa Rady Ministrów ds. społeczno-gospodarczych. Pełnił również obowiązki dyrektora Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów w KPRM, a także dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w PKPP "Lewiatan" oraz doradcy i zastępcy dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich" - poinformował MSP.

Jest żonaty ma jedno dziecko.