W ciągu ostatnich czterech lat resort skarbu uzyskał z prywatyzacji prawie 45 mld zł przychodów do budżetu oraz blisko 15 mld zł dla samych spółek - wynika z raportu podsumowującego pracę Ministerstwa Skarbu Państwa.

W liście dołączonym do "Raportu z prac Ministerstwa Skarbu Państwa 2007-2011", przesłanym w piątek PAP, były minister Skarbu Państwa Aleksander Grad napisał, że "własność prywatna jest fundamentem nowoczesnej gospodarki, dlatego cztery lata temu celem MSP stało się odblokowanie procesów prywatyzacji oraz kontynuowanie jej w taki sposób, aby była ona bardziej efektywna, służyła podnoszeniu wartości spółek oraz sprzyjała budowaniu w Warszawie Regionalnego Centrum Finansowego".

Podkreślił, że MSP jest instytucją, której misją jest kontynuowanie transformacji gospodarczej rozpoczętej przez Polskę na początku lat 90., zwłaszcza w zakresie przekształceń własnościowych.

"Wypełnieniu tej misji służy realizacja dwóch najważniejszych celów, do których konstytucyjnie został zobowiązany Minister Skarbu Państwa - prowadzenie procesów prywatyzacji oraz sprawowanie efektywnego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa" - napisał Grad. Dodał, że pośrednio działania MSP przekładają się m.in. na ograniczenie długu publicznego, rozwój gospodarczy i finansowanie wielu zadań publicznych. Zaznaczył, że resort przez minione cztery lata stał się "bardziej instytucją rynku kapitałowego niż systemu politycznego".

Były szef MSP podkreślił, że stworzono całościowy model współpracy z rynkiem, polegający m.in. na wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, dialogu z globalnym otoczeniem inwestorskim, promocji na świecie polskiego rynku kapitałowego oraz budowie akcjonariatu obywatelskiego. "Działania te przełożyły się m.in. na znaczny wzrost zainteresowania globalnych instytucji finansowych Polską, a tym samym intensywny rozwój otoczenia giełdowego - firm prawniczych czy banków inwestycyjnych. W ciągu 4 lat zatrudnienie w globalnych bankach inwestycyjnych obecnych w Polsce wzrosło 3,5-krotnie" - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat z prywatyzacji uzyskano prawie 45 mld zł przychodów do budżetu oraz blisko 15 mld zł dla samych spółek. Prywatyzacją pozagiełdową objęto 600 spółek z udziałem Skarbu Państwa, zrealizowano ponad 1 tys. 300 projektów prywatyzacyjnych. Zawarto ok. 420 umów prywatyzacyjnych dla prawie 400 spółek, co stanowi ponad 65 proc. wszystkich spółek objętych działaniami prywatyzacyjnymi, z wyłączeniem prywatyzacji na rynku regulowanym. W sumie zasób Skarbu Państwa zmniejszył się o 623 spółki. Resort sprzedał blisko 300 resztówek (pakietów, w których Skarb Państwa posiada poniżej 10 proc. akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki).

Z prywatyzacji pozagiełdowej uzyskano 13,4 mld zł przychodów, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich przychodów prywatyzacyjnych.

Liczba zrealizowanych pozagiełdowych projektów prywatyzacyjnych stanowi 84 proc. wszystkich transakcji

Z raportu wynika, że 12 z 20 największych transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez giełdę miało miejsce w ciągu czterech ostatnich lat. Dzięki transakcjom giełdowym w tym okresie kapitalizacja GPW zwiększyła się o 120 mld zł.

"Od 2008 r. sfinalizowano szereg przełomowych debiutów publicznych i transakcji wtórnych, w tym IPO PZU, PGE, JSW, Tauron Polska Energia, Enei, ZAT, LW +Bogdanki+ czy GPW, jak też wtórne oferty PGE, PZU, KGHM, Bogdanki, Enei, czy Lotosu. Ich wartość to 31 mld zł. Projekty te należą do największych tego typu w Europie" - czytamy w raporcie. Pięć spółek zostało wprowadzonych do WIG20: Bogdanka, Tauron, PGE, PZU i JSW.

W kwestii bezpieczeństwa gazowego resort podjął działania, dzięki którym powstanie ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Polska buduje pierwszy terminal LNG w basenie Morza Bałtyckiego. Cztery ostatnie lata to również inwestycje w sektorze paliwowym, o wartości ponad 11 mld zł.

Raport wskazuje, że w ciągu ostatnich czterech lat zakończone zostały spory m.in. z Eureko, Vivendi i Nordzucker.

W kwietniu 2011 zlikwidowano Naftę Polską, a w 2009 r. uruchomiono proces likwidacji spółki Chemia Polska

W raporcie napisano, że do stoczni w Gdyni i Szczecinie wróciło życie gospodarcze. "Wszystkie istotne dla produkcji stoczniowej obszary aktywów byłej Stoczni Gdynia, w tym +serce stoczni+ - suchy dok i suwnica - znalazły nabywców. Obecnie na terenie byłej Stoczni Gdynia realizowane są m.in. projekty z zakresu budowy nowych statków, remontów i napraw jednostek pływających, produkcji konstrukcji stalowych" - czytamy w raporcie. Z kolei Towarzystwo Finansowe Silesia, które nabyło kluczowe składniki majątku byłej stoczni w Szczecinie, przygotowało plan aktywizacji tych terenów, o wartości ok. 260 mln zł.

Resort sprywatyzował 10 uzdrowisk i wynegocjował kwotę blisko 80 mln zł. Wypłacono 40 tys. 562 rekompensat zabużańskich na kwotę 1,8 mld zł.